PROGRAM ADVOKASI KAFETEEN@PIK ANJURAN LPPKN

Aktiviti terkini |13 September 2021

Tempat Aktiviti:
Platform Goggle Meet

Tujuan :
• Tujuan program ini membantu remaja berumur 13 hingga 24 tahun melalui alam remaja dengan selesa dan tanpa ragu-ragu.
• Menjayakan Program Kluster Kemaman bagi bulan September 2021.
• Menyediakan khidmat kaunseling dan perkhidmatan kesihatan bagi membantu remaja mengatasi masalah fizikal, mental dan sosial remaja.


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Program Advokasi Kafeteen ini diadakan secara online melalui platform Goggle Meet yang berkolaborasi yang baik melibatkan LPPKN, SKMM dan Pusat Internet Komuniti di Negeri Terengganu.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi peluang remaja berkenalan dengan rakan-rakan serta berkongsi pengalaman dan idea-idea baru.
• Memperkasakan remaja melalui bimbingan dan pendidikan.
• Meningkatkan tahap kesihatan remaja dari aspek fizikal, mental dan sosial.
• Menyemai nilai-nilai murni remaja terhadap perkembangan kesihatan diri dan social
• Menyemai sikap-sikap positif remaja terhadap perkembangan kesihatan diri dan sosial, fizikal dan mental.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.