TAKLIMAT KLIK DENGAN BIJAK (KDB) DENGAN KERJASAMA JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR KOLEJ TUN DR.MAHATHIR UITM MACHANG KELANTAN

Aktiviti terkini |20 November 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook page Jpk Tdm,Youtube channel JPK Tdm Uitmck & Facebook Page Menarik di Kemaman Idaman

Tujuan :
• Memberi pendedehan kepada pelajar khususnya UiTM Kampus Machang Kelantan terhadap keselamatan media massa
• Membudayakan penggunaan internet secara positif, bertanggungjawab,peka serta beretika
• Memberi peluang kepada pelajar untuk bersinergi dan meluaskan pengetahuan
• Memperkenakan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) dan media social PEDi serta mempromosikan aktiviti yang diadakan oleh PEDi kepada pelajar
• Menyambut baik program anjuran Jawatankuasa Perwakilan Kolej Tun Dr.Mahathir UiTM Kampus Machang, Kelantan


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Perkongsian tentang Klik Dengan Bijak (KDB) yang mengupas dan membincangkan masalah serta tindakan dalam keselamatan media massa
• Membuka ruang dan peluang kepada pelajar untuk bertanya kepada pencermah tentang hal-hal berkaitan keselamatan media social
• Melibatkan semua peserta/pelajar untuk menyertai kuiz sekaligus akan mendapat maklum balas daripada peserta/pelajar tentang kefahaman topic yang dibincangkan serta member sedikit hadiah penghargaan kepada peserta/pelajar
• Aktiviti ini member didikan dan meningkatkan kesedaran awam tentang keselamatan dan perlindungan di internet

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi motivasi kepada adik-adik dalam menghadapi cabaran di musim pandemik
• Membincangkan cara-cara untuk mengawal emosi dan semangat sepanjang pembelajaran atas talian
• Menyemai sikap-sikap positif adik-adik pelajar terhadap perkembangan kesihatan diri dan social fizikal dan Mental

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.