PROGRAM ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK “TRUTH CAMPAIGN : KEBEBASAN BERSUARA BUKAN KEBEBASAN BERBOHONG”

Aktiviti terkini |1 Januari 2021

Tempat Aktiviti:
Fb Live Page Pusat Internet Komuniti Kg. Geliga

Tujuan :
• Program Advokasi Klik Dengan Bijak “Truth Campaign : Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong” merupakan kempen pendedahan kepada semua pengguna internet tentang pelbagai ancaman yang diterima melalui media sosial pada masa kini.
• Selain itu, menerangkan lebih mendalam mengenai 5 Mesej Utama yang terdapat di dalam “Truth Campaign : Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong”.


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Memperkenalkan FB Page Live Pusat Internet Komuniti Kg. Geliga.
• Memulakan sesi Klik Dengan BIjak : Truth Campaign.
• Sesi Kuiz Klik Dengan Bijak.
• Umum nama pemenang-pemenang.
• Penutup.

Kelebihan Aktiviti :
• Penerangan Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong (KBBKB).
• Penerangan Klik Dengan Bijak (KDB).
• Member pendedahan mengenai berhati-hati di dalam membuat perkongsian di dalam media massa.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.