PENDIGITALAN USAHAWAN PELAJAR DENGAN KERJASAMA JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR UITM MACHANG KELANTAN

Aktiviti terkini |4 Disember 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook JPK TDM, Youtube live JPK UiTMCK & Facebook Menarik di Kemaman idaman

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada pelajar Khususnya UiTM Machang Cawangan Kelantan untuk menjana pendapatan sambal belajar menerusi platform atas talian seperti Shopee.
• Memberi pendedahan tentang bantuan kerajaan untuk usahawan pelajar seperti Geran Khas Prihatin (GKP), Yayasan Pembangunan Usahawan (YPU) dan lain-lain.
• Memberi galakan kepada pelajar untuk berdaftar dibawah PEDi berdekatan untuk menyertai program PUPUK@Shopee.
• Menyambut baik program anjuran bersama agensi luar serta mengertakan silaturahim yang baik.
• Merealisasikan program bulanan anjuran Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kolej Tun Dr.Mahathir UiTM Kampus Machang, Kelantan.


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Program disertai seramai 100 orang pelajar UiTM Kampus Machang, Kelatan yang teridiri daripada Jawantakuasa Perwakilan Kolej Tun Dr Mahathir.

Kelebihan Aktiviti :
• Memperluasakan lagi fungsi penubuhan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia yang banyak membantu komuniti setempat daripada pelbagai aspek
• Memberi kemudahan kepada orang ramai khusunya adik-adik pelajar untuk menjadi usahawan yang berdaftar di bawah Geran Khas Prihatin (GKP)

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.